Velkommen til Rønningen Barnehage!

Barnehagen vår ligger sentrumsnært i flotte omgivelser med kort vei til både skog og mark. Vi har også gangavstand til byen, samt gode bussforbindelser. Vi er en barnehage som liker å delta på det som skjer og bruker derfor nærmiljøet og kulturlivet aktivt. Vi har et nært samarbeid med Grenland friteater og 5-åringene våre deltar som hjelpere og artister under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival hvert år.

Vi prioriterer også det å være ute og liker å komme oss ut på tur. Hver avdeling har blant annet en fast turdag i uken.

Vi har et spennende uteområde med variert terreng, og området byr på mange muligheter for lek og aktivitet for barna. Vi har også et eget område tilpasset de minste i barnehagen, hvor de skal få ro og mulighet til lek og utforskning ut fra sin egen utvikling og alder.
Inne i gammaen på uteområdet vårt er det plass for å gjennomføre måltider, lek og aktiviteter samt muligheter for å fyre, slik at det blir varmt og godt om man skulle trenge det når vinteren setter inn.
Ved siden av gammaen har vi en egen grillhytte der vi kan samles rundt bålet for matlaging, fortellerstund eller bare for å varme kroppene våre litt.

Vi bruker også resten av uteområdet vårt til fellessamlinger og dramatisering, og vår egen "bukkene bruse-bro" er en veldig populær samlingsplass for lek og aktivitet.

Barnehagen inviterer til flere årlige foreldresamlinger, som for eksempel barnas egen høstsuppe, påskefrokost og sommerfest med grilling. Besteforeldre inviteres også til egen besteforeldrefest hvert år.
Barnehagens satsningsområde 2022-2023 er «livsmestring og tilhørighet". I Rønningen arbeider vi for at alle barn skal oppleve tilhørighet gjennom medvirkning, fellesskap og daglige mestringsopplevelser. Vi arbeider aktivt for å styrke barnas selvfølelse og utvikling av empati gjennom å møte barna med en varm og grensesettende voksenstil. Når barndommen som leves i barnehagen er preget av livsglede og lykke vil det være et godt utgangspunkt for å oppnå livsmestring.

Barnehagen deltar også i Porsgrunn Kommune sin regionale kompetanseordning hvor hovedsatsningsområdet er "et inkluderende miljø for omsorg og læring".
Mangfold, muligheter og mestring – for alle
 
 
Vi gikk en tur på stien og hørte skogens ro!