Velkommen til Rønningen Barnehage!

Barnehagen vår ligger sentrumsnært i flotte omgivelser med kort vei til både skog og mark. Vi har også gangavstand til byen, samt gode bussforbindelser. Vi er en barnehage som liker å delta på det som skjer og bruker derfor nærmiljøet og kulturlivet aktivt. Vi har et nært samarbeid med Grenland friteater og 5-åringene våre deltar som hjelpere og artister under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival hvert år.

Vi prioriterer også det å være ute og liker å komme oss ut på tur. Hver avdeling har blant annet en fast turdag i uken.

Vi har et spennende uteområde med variert terreng og området byr på mange muligheter for lek og aktivitet for barna. Vi har også et eget område tilpasset de minste i barnehagen, hvor de skal få ro og mulighet til lek og utforskning ut fra sin egen utvikling og alder.
Inne i gammaen på uteområdet vårt er det plass for å gjennomføre måltider, lek og aktiviteter samt muligheter for å fyre, slik at det blir varmt og godt om man skulle trenge det når vinteren setter inn.
Ved siden av gammaen har vi en egen grillhytte der vi kan samles rundt bålet for matlaging, fortellerstund eller bare for å varme kroppene våre litt.

Vi bruker også resten av uteområdet vårt til fellessamlinger og dramatisering, og vår egen "bukkene bruse-bro" er en veldig populær samlingsplass for lek og aktivitet.

Barnehagen inviterer til flere årlige foreldresamlinger, som for eksempel barnas egen høstsuppe, påskefrokost og sommerfest med grilling. Besteforeldre inviteres også til egen besteforeldrefest hvert år.
Barnehagens satsningsområde er «vi skal fremme utvikling av barnets sosiale kompetanse". Siden 2019 har vi hatt et særlig fokus på barns språk og språkutvikling i dette arbeidet, og fokuset på språk viderefører vi i 2021-2022. Personalet kurses i "Språkløyper" - en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet.

Barnehagen deltar også i Porsgrunn Kommune sin regionale kompetanseordning hvor hovedsatsningsområdet er "et inkluderende miljø for omsorg og læring".
Vi skal skape et utviklende, engasjerende og inkluderende fellesskap for små og store.
 
 
Vi gikk en tur på stien og hørte skogens ro!