Velkommen til Rønningen Barnehage!

Barnehagen vår ligger sentrumsnært i flotte omgivelser med kort vei til både skog og mark. Vi har også gangavstand til byen og museer, samt gode bussforbindelser.

Vi er en barnehage som prioriterer det å være ute og det å gå på tur. Hver avdeling har blant annet en fast turdag i uken.

Uteområdet i barnehagen ble oppgradert i 2015 og fremstår i dag som både moderne og variert. Området har alle muligheter å tilby barna, og vi mener at det inspirer til både spennende lek og aktiviteter ute. Vi har også et eget område tilpasset de minste i barnehagen, hvor de skal få ro til sin lek og mulighet for å utforske.
Barnehageåret 2016/2017 har vi satt i gang et prøveprosjekt «Alle ute». Dette handler om slik navnet lyder om at alle skal få muligheter til å oppleve gode opplevelser med det å være ute.
Vi har i forbindelse med dette en pedagog, med fordypning utefag, som under dette prosjektet planlegger og organiserer en avdeling ute. De fire største avdelingene i barnehagen vil rullere på å ha en hel uke ute. Prosjektet er allerede godt i gang, og har fungerer svært godt med tanke på de målene vi har satt oss.

For noen år siden ble det bygget en gamme som står innenfor uteområdet i barnehagen. Her er det god plass for å gjennomføre måltider og aktiviteter samt muligheter for å fyre, slik at det blir varmt og godt om man skulle trenge det når vinteren setter inn.
Vårt satsingsområdet er «vi skal fremme utvikling av barnets sosiale kompetanse».
For å nå dette målet benytter vi et satsningsområde. I år er dette leken ute og voksenes deltakelse i den som er vår satsning. Prosjekt «Alle ute» håper og tror vi, vil gjøre oss i stand til å kunne nå de målene vi har satt oss.
Vi skal skape et utviklende, engasjerende og inkluderende fellesskap for små og store.
 
 
Vi gikk en tur på stien og hørte skogens ro!