Faglig plattform

Barnehagen har arbeidet med mål og fokus om å fremme utvikling av barnets sosiale kompetanse helt tilbake fra 2001. Personalet som arbeider i barnehagen har gjennom alle disse årene hatt dette som hovedmål, og kjenner området godt. Vi ønsker at alle som kommer inn i barnehagen vår skal kunne kjenne dette igjen og oppleve måten vi gjør det på:

I vår barnehage møter du voksene som:

  • Er engasjerte og delaktige
  • Som etablerer trygghet og tillit
  • Gir varierte erfaringer og opplevelser
  • Tar hensyn til alder og modning
  • Tar utgangspunkt i barns interesser og inspirasjon, og skaper noe med dette som utgangspunkt
  • Legger til rette for gode relasjoner

Barnehagen skal være en trygg og god læringsarena. Vi anser trygghet som grunnleggende for all læring og aktivitet. Barn som er trygge er mer mottakelig for læring. Barnas første møte med barnehagen skal oppleves trygt gjennom forutsigbare dager der barnas individuelle behov er i fokus.

Alle barn skal møtes med anerkjennelse, omsorg og respekt og vi tar barnet og barnets opplevelser på alvor.
Vi legger til rette for barns mestring ved å tilpasse hverdagen etter barnas individuelle forutsetninger.

I Rønningen barnehage er vi opptatt av å være i stadig utvikling, vi gjennomfører derfor veiledning på tvers av avdelinger, og vi opplever at dette gir både faglig utvikling og et styrket samarbeid.

_sj_6382

Kvaliteten i Rønningen barnehage trygges i at vi arbeider i henhold til barnehageloven og rammeplan for barnehager, kvalitetsplanen til Porsgrunn Kommune samt at vi er eQuass sertifisert. For å sikre progresjon og kvalitet, evaluerer vi regelmessig vårt arbeid.

Rønningen barnehage arbeider aktivt med med miljøvern og har som mål å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage våren 2023. Gjennom Grønt Flagg-programmet skal barna, personalet og nærmiljøet involveres i aktive og praktiske tiltak som bidrar til å fremme en bærekraftig utvikling, nå og i fremtiden.

Lenker