Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 02.01.2018:

  • 100%, 2.910,-
  • 80%,   2.478,-
  • 60%,   1.896,-
  • 50%    1.314,-

Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 300 kroner for 100% plass.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

Vi følger Porsgrunn kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjusteringer.