Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 1.1.2021:

  • 100% 3.315,-
  • 80%  2.652,-

Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 350 kroner for 100% plass.
Vi tilbyr også bleieavtale i barnehagen for 150 kroner i måneden per barn.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

Vi følger Porsgrunn kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjusteringer.