Barnehageplass og priser

Barnehagen tilbyr disse plass-størrelsene til følgende priser pr 01.02.2020:

  • 100%, 3.153,-
  • 80%,   2.508,-
  • 60%,   1.881,-
  • 50%    1.576,-

Kostpenger kommer i tillegg, og utgjør 350 kroner for 100% plass.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og 4. Det kan søkes om redusert betaling for familier med lav inntekt eller medisinsk grunnlag ved store funksjonshemminger.

Vi følger Porsgrunn kommune sine satser, og det må tas hensyn til prisjusteringer.