Ruffen (4-åringene)

Mestring, selvstendighet, vennskap og samhold er sentrale begreper for denne aldersgruppen. 4-åringen er fysisk aktiv og har mange små og store spørsmål. Både grov- og finmotorikk er godt utviklet, og barna klarer det meste selv. Vi jobber mye med selvstendighet og er opptatt av å veilede barna i ulike hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for enkeltbarnet og gruppen som helhet. Vi inkluderer barna i hverdagen og er opptatt av at de skal få lov til å bidra, ta ansvar og hjelpe til.

I denne alderen har barna et godt utviklet språk, og god fortellerkompetanse. Barna har mye de vil fortelle, og er opptatt av å leke med språket. Vi bruker mye bøker og eventyr sammen med barna, da er det både de voksne og barna selv som forteller.

Det å tørre å være i fokus og snakke i og fremfor en gruppe, er sosiale ferdigheter det er viktig å ha senere i livet. Samlingsstund og lekegrupper er arenaer der barna får mulighet til å øve seg på dette.
Hos oss er vi opptatt av barnas medvirkning og tar derfor utgangspunkt i deres interesser når vi planlegger hverdagen. Medvirkning dreier seg om å være delaktig og å få komme med egne tanker og ideer for hvordan hverdagen skal se ut.