Matrosen (1-åringene)

Det å starte i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Barna kommer fra det trygge og vante hjemme hvor foresatte kjenner barnets behov best. Det å plutselig skulle begynne i barnehagen kan være en stor overgang og barna trenger derfor tid til å bli kjent, ikke bare med de voksne, men også barna og omgivelsene rundt. Noen barn kaster seg ut i nye ting raskere enn andre og ser ut til å bli lite påvirket av forandringer. Andre barn bruker lengre tid og er avhengig av rutiner og forutsigbarhet. Oppstart og innkjøring er derfor individuelt fra barn til barn.

Hos oss er vi opptatt av å skape trygghet, trivsel og gode relasjoner og mener dette er et nødvendig grunnlag for lek, læring og utvikling i barnehagen. Dette gjør vi best ved å legge til rette for en forutsigbar og gjenkjennelig hverdag. For 1-åringen er repetisjon og gjentakelser trygghet, så mye dreier seg derfor om etablering av faste rutiner og aktiviteter det første året i barnehagen.

Vi voksne er tilgjengelige på gulvet sammen med barna på Matrosen. Vi er engasjerte og deltar i barnas lek og samspill. Vi skal også være et trygt fang barna kan komme til når de trenger det, og vi skal ta barnas behov på alvor. De minste barna har et begrenset verbalt språk, det er derfor viktig at vi kan lese barna ut ifra kroppsspråk og væremåte.

På Matrosen omgås barn og voksne hverandre tett, noe som gjør empati, trøst, vennskap og glede sentrale verdier på avdelingen. Vi oppmuntrer, støtter, veileder, heier og benevner i lek og samspill med barna. Dette er i tråd med ”De Utrolige Årene”.