Matrosen (1-åringene)

Det å starte i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Barna kommer fra det trygge og vante hjemme hvor foresatte kjenner barnets behov best. Det å plutselig skulle begynne i barnehagen kan være en brå overgang og barna trenger derfor tid til å bli kjent, ikke bare med de voksne, men også barna og omgivelsene rundt. Noen barn kaster seg ut i nye ting raskere enn andre og ser ut til å bli lite påvirket av forandringer. Andre barn bruker lengre tid og er avhengig av rutiner og forutsigbarhet. Oppstart og innkjøring er derfor individuelt fra barn til barn.

Hos oss er vi opptatt av å skape trygghet og opparbeide gode relasjoner, slik at barna kan utvikle seg og lære i en positiv retning. Dette gjør vi best ved å lage hverdagen så forutsigbar som mulig. 1-åringen er opptatt av og trenger gjentakelse, så mye dreier seg derfor om rutiner og faste ting vi gjør hver dag det første året i barnehagen.

Voksenrollen er tydelig på Matrosen. Vi voksne skal være tilgjengelige på gulvet sammen med barna, vi skal være engasjerte og delta i barnas lek og samspill. Den voksne skal også være et trygt fang barna kan komme til når det trenger det, og den skal også ta barnas behov på alvor. De minste barna har et begrenset verbalt språk, det er derfor viktig at den voksne kan lese barna ut ifra kroppsspråk og væremåte.

På Matrosen omgås barna hverandre i et tett og intimt miljø som gjør at empati, trøst, vennskap og glede står sentralt. Det er derfor viktig at de voksne viser barna hvordan de skal forholde seg i ulike situasjoner og setter ord på det barna gjør. Dette er i trå med ”De Utrolige Årene”.