Laguna (3-åringene)

På Laguna har vi stort fokus på lek, da dette er en viktig del av 3-åringens utvikling og læring.
Barna i denne alderen leker ulik type rollelek, de er opptatt av familielek og ulike yrkesroller. Det fysiske miljøet på avdelingen er derfor tilrettelagt etter barnas ønsker, behov, erfaringer og interesser.

Barna i denne alderen ønsker å være selvstendige og er opptatt av å klare ting selv. Den voksnes rolle i dette er å støtte og veilede barnet slik at det opplever mestring og styrker barnets selvfølelse. De voksne skal gi dem opplevelser og utfordringer som er tilpasset barnets alder og utvikling.