Kapteinen (5-åringene)

På Kapteinen har vi fokus på barns medvirkning. Dette kommer til syne ved at barna deltar i planlegging, evaluering og dokumentasjon av egne aktiviteter. Vi gjennomfører barnesamtaler der barna får mulighet til å uttale seg om egen trivsel og vennskap i barnehagen.
I leken er personalet oppmerksomme på samspillet mellom barna, og er en støtte for barnas utvikling av vennskap og evne til konfliktløsing. Vi oppmuntrer barna til å vise respekt for hverandres grenser og de øver på å dele og vise hensyn for hverandre.

Barna på Kapteinen skal bli kjent med Lyset som er et pedagogisk opplegg via Trygg Trafikk. Her lærer barna hvordan de skal forholde seg i trafikken. Vi har gjennom hele året fokus på trafikksikkerhet når vi er på turer ut av barnehagen. I løpet av året skal barna få besøke NAFs minibane.

På Kapteinen ønsker vi å bidra til et begynnende samfunnsengasjement hos barna og vi har hvert år en innsamling til en veldedig organisasjon. Vi har også et unikt samarbeid med Porsgrunn Internasjonale teaterfestival og hver vår får barna bidra til å skape festivalstemning i byen både som artister med eget show og som frivillige PIT-hjelpere.

Frem mot skolestart vil vi dra på besøk til de ulike skolene barna skal begynne på. Som avslutning på barnehagetiden er det sommerfest, «russefeiring» i mai og en egen avslutningskveld hvor barna bestemmer underholdning, mat og leker.