Kapteinen (5-åringene)

På Kapteinen har vi fokus på barns medvirkning. Dette kommer til syne ved at barna deltar i planlegging, evaluering og dokumentasjon av egne aktiviteter. Vi gjennomfører barnesamtaler to ganger i året der barna får mulighet til å uttale seg om egen trivsel og vennskap i barnehagen.
I leken er personalet oppmerksomme på samspillet mellom barna, og er en støtte for barnas utvikling av vennskap og evne til konfliktløsing. Vi oppmuntrer barna til å vise respekt for hverandres grenser og de øver på å dele og vise hensyn for hverandre.

Å leke med språk og bokstaver er en naturlig del av barns væremåte. Gjennom prosjektarbeid vil vi tilrettelegge for at barna skal bli fortrolige med både bokstavsymboler og bokstavlyder. På denne måten vil vi også fremme barnas interesse for lesing og skriving. Barna på Kapteinen skal bli kjent med Lyset som er et pedagogisk opplegg via Trygg Trafikk. Her lærer barna hvordan de skal forholde seg i trafikken. Vi har gjennom hele året fokus på trafikksikkerhet når vi er på turer ut av barnehagen. I løpet av året skal barna få besøke NAFs minibane.

På Kapteinen ønsker vi å bidra til et begynnende samfunnsengasjement hos barna. I år har vi valgt å samle inn penger til sykehusklovnene, og deres engasjement for syke barn. Vi har også inngått samarbeid med Porsgrunn Internasjonale teaterfestival og til våren får barna bidra til å skape festivalstemning i byen som frivillige hjelpere.

Frem mot skolestart vil vi dra på besøk til de ulike skolene barna skal begynne på. Som avslutning på barnehagetiden er det sommerfest, overnatting i barnehagen og «russefeiring» i mai.