Avdelingene

Involvering av foreldre og barn opplever vi som svært viktig for å sikre et godt kvalitetsarbeid. Hver høst gjennomfører vi blant annet en foreldreundersøkelse, der de kan gi tilbakemelding på kvaliteten i barnehagen. Barna involveres i det daglige, men også via barnesamtaler. Vurderingene av undersøkelsene og samtalene følges opp av nye tiltak og justeringer i planene våre, samt skal følges opp av nye tiltak og justeringer både på Årsplannivå og i månedsplaner.

Barnehagens innhold er forankret i Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til kommunene. GREPs barnehager er eQuass-sertifiserte.