Avdelingene

Barnehagen vår er inndelt i aldersrene avdelinger, slik at det fysiske miljøet er tilpasset hver aldersgruppe. Vi tilrettelegger for at flest mulig i personalet følger den samme barnegruppen gjennom alle 5 årene i Rønningen.
Involvering av foreldre og barn opplever vi som svært viktig for å sikre et godt kvalitetsarbeid. Hver høst gjennomfører vi blant annet en foreldreundersøkelse, der de kan gi tilbakemelding på kvaliteten i barnehagen. Barna involveres i det daglige og også via egne barnesamtaler. Vurderingene av undersøkelsene og samtalene følges opp av nye tiltak og justeringer i planene våre, både i månedsplaner og i årsplanen.

Barnehagens innhold er forankret i Barnehageloven, Rammeplan for barnehager og Kvalitetsplanen til kommunene. GREPs barnehager er eQuass-sertifiserte.