Rønningen Barnehage

Rønningen barnehage er en privat barnehage som har en sentral beliggenhet i Porsgrunn Kommune. Barnehagen har et stort, nytt og variert uteområdet samt gangavstand til by og til flotte skogsområder i nærmiljøet.

Gjennom flere år har barnehagen arbeidet med sosial kompetanse som sitt hovedmål, og har en personalgruppe som har lang og bred erfaring på dette feltet. Våre verdier er begeistring, trygghet og undring og disse ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i barnehagen.

Vi mener vi kan tilby et barnehagetilbud som skaper progresjon i utvikling, læring og som gir gode opplevelser.

Vår barnehagen er en av få barnehager i Porsgrunn som driver aldersrent. Dette vil si at vi deler barna inn i avdelinger etter barnets alder. Vi mener dette gjør at vi lettere kan legge til rette det fysiske miljøet og det pedagogiske tilbudet for enkeltbarnet.

Årsplan 2021-2022