Velkommen til Rønningen Barnehage!

Barnehagen vår ligger sentrumsnært i flotte omgivelser med kort vei til både skog og mark. Vi har også gangavstand til byen og museer, samt gode bussforbindelser.

Vi er en barnehage som prioriterer det å være ute og det å gå på tur. Hver avdeling har blant annet en fast turdag i uken.

Uteområdet i barnehagen ble oppgradert i 2015 og fremstår i dag som både moderne og variert. Området har alle muligheter å tilby barna, og vi mener at det inspirer til både spennende lek og aktiviteter ute. Vi har også et eget område tilpasset de minste i barnehagen, hvor de skal få ro til sin lek og mulighet for å utforske.
Barnehageåret 2016/2017 har vi satt i gang et prøveprosjekt «Alle ute». Dette handler om slik navnet lyder om at alle skal få muligheter til å oppleve gode opplevelser med det å være ute.
Vi har i forbindelse med dette en pedagog, med fordypning utefag, som under dette prosjektet planlegger og organiserer en avdeling ute. De fire største avdelingene i barnehagen vil rullere på å ha en hel uke ute. Prosjektet er allerede godt i gang, og har fungerer svært godt med tanke på de målene vi har satt oss.

For noen år siden ble det bygget en gamme som står innenfor uteområdet i barnehagen. Her er det god plass for å gjennomføre måltider og aktiviteter samt muligheter for å fyre, slik at det blir varmt og godt om man skulle trenge det når vinteren setter inn.
Vårt hovedmål er «vi skal fremme barnets sosiale, emosjonelle og faglige kompetanse».
For å nå dette målet benytter vi et satsningsområde. I år er dette leken ute og voksenes deltakelse i den som er vår satsning. Prosjekt «Alle ute» håper og tror vi, vil gjøre oss i stand til å kunne nå de målene vi har satt oss.
Vi skal skape et inkluderende og utviklende felleskap for små og store.
 
 
Vi gikk en tur på stien og hørte skogens ro!