Laguna (3-åringene)

På Laguna har vi stort fokus på lek, da dette er en viktig del av 3-åringens utvikling og læring.
Barna i denne alderen leker ulik type rollelek, de er opptatt av familielek og ulike yrkesroller. Det fysiske miljøet på avdelingen er derfor tilrettelagt etter barnas ønsker, behov, erfaringer og interesser.

Barna i denne alderen ønsker å være selvstendige og er opptatt av å klare ting selv. Den voksenes rolle i dette er å støtte og veilede barnet slik at det opplever mestring og styrker barnets selvfølelse. De voksne skal gi dem opplevelser og utfordringer som er tilpasset barnets alder og utvikling.

Barna på avdelingen er opptatt av sin identitet. De er opptatt av seg selv og sin familie. Vi har i år et prosjektarbeid knyttet til barnet, barnets hjem og nærmiljø. De skal få muligheten til å vise vennene sine hvor de bor og hvem de bor sammen med. Vi undersøker hva som finnes i nabolaget av f.eks. skoler, barnehager og lekeplasser. Vi ser på disse turene som en god arena for å trene på samarbeid, turtaking, et godt samhold, men også masse lek og glede.


Jannike Moen
, pedagogisk leder