Rønningen Barnehage

Rønningen barnehage er en privat barnehage med sentral beliggenhet i Porsgrunn Kommune. Barnehagen har et stort og variert uteområde, samt gangavstand til sentrum og til flotte skogsområder i nærmiljøet.

Gjennom flere år har barnehagen arbeidet med sosial kompetanse som sitt hovedmål, og har en personalgruppe som har lang og bred erfaring på dette feltet. Våre verdier er begeistring, trygghet og undring og disse ligger til grunn for alt arbeid vi gjør i barnehagen.

Barnehageåret 2022 – 2023 deltok barnehagen i et større forskningsprosjekt med Stine Sofies Stiftelse og Folkehelseinstituttet. Målet med prosjektet var å gjøre personalet bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig, og styrke kompetansen til å handle. Evalueringen av prosjektet viser at personalet har økt egen kunnskap og handlingskompetanse, og fått en større bevissthet rundt forebyggende arbeid i barnehagen. For oss er det like viktig å bidra til at barn lærer om egne grenser og rettigheter for seg selv og egen kropp, som å lære å dele og vente på tur.

Vår barnehage er en av få barnehager i Porsgrunn som driver aldersrent. Dette vil si at vi deler barna inn i avdelinger etter barnets alder. Vi mener dette gjør at vi lettere kan legge til rette det fysiske miljøet og det pedagogiske tilbudet for hvert enkelt barn.
Vi mener vi kan tilby et barnehagetilbud som skaper progresjon i utvikling, læring og som gir gode opplevelser.

I GREP barnehagene tar vi utgangspunkt i at ingen er like, hverken på utsiden eller innsiden, og det heier vi på! Alle barn har sin unike personlighet, sine unike talenter. Vi lærer barna å sette pris på seg selv og hverandre, og oppleve mestring som den de er. Hos oss skal alle få muligheten til å blomstre, ut fra sine forutsetninger. Det gir hverdagsglede her og nå, og det ruster barna for fremtiden.

Årsplan 2023-2024